Trendy v informačních systémech

Tisk

Stávající období se v oblasti podnikových informačních systémů pro řízení chodu organizace a podnikových zdrojů ponese ve znamení vyšší mobility a lepšího využití informací. Dalším výrazným trendem bude znatelnější preference komplexních řešení před specializovanými aplikacemi a oddělování konceptů SaaS a cloud. Více se bude při nasazování informačních systémů prosazovat dvouvrstvá strategie a klíčovým požadavkem se stane rychlost ve všech směrech.

 

Zatímco v roce 2012 se řada organizací při výběru a provozu ERP systémů zaměřovala na efektivitu provozu a kontrolu nákladů, tak letos očekáváme, že větší zájem bude o aspekty urychlující chod podniku a rozhodování. Klíčem k růstu byznysu bude také schopnost zpracovat a využít CRM data, která do firem proudí od zákazníků, dodavatelů a partnerů,“ říká Vladimír Králíček, generální ředitel společnosti J.K.R., která dodává podnikové informační systémy třídy Byznys ERP. „Ze zahraničí i z českého trhu máme signály, že více organizací než dosud bude upřednostňovat komplexní řešení před specializovanými a že namísto konceptu jednoho globálního řešení velké podniky zvažují výhody dvouvrstvé ERP strategie.


Rychlost uvádějí zákazníci mezi klíčovými atributy, které by měl splňovat moderní systém. Nutná je k tomu podpora mobilních platforem a integrace jak v rámci IS, tak s dalšími zdroji důležitých dat v rámci organizace. Odezva informačního systému, relevantnost informací, rychlost jejich prezentace a zacílení bude letos pro mnoho firem podstatným faktorem spokojenosti s informačním systémem.


Mobilita zcela mění naše pracovní prostředí a návyky. Konstantní mobilní připojení odkudkoliv proniklo do našich životů a prosazuje se i v oblasti výroby. S tablety, smartphony a dalšími přenosnými zařízeními mohou výrobci vidět, co se děje v jejich továrnách a obchodníci situaci v obchodech. Možnosti jsou široké, od průběžné kontroly kvality výrobků, schvalování obchodních procesů, okamžité informování směrem k managementu i zákazníkům, či inventury skladu a zásob. Klíčem je úspěšná integrace s informačním systémem, který musí být zapojen do všech klíčových oblastí chodu organizace. Poměrně významně se budou objevovat mobilní aplikace pro Android, iOS a Windows pro přístup do ERP systémů.


Business Inteligence reporting bude více využíván, protože skutečná hodnota informačního systému tkví v potřebě mít k dispozici informace v reálném čase. Podniky nemohou či nechtějí čekat na konec měsíce, aby zjistily, zda jsou v zisku či v červených číslech. Analytika, základní aspekt informačního systému, umožní zjistit, jak si firma stojí, a to včetně možnosti rozklíčovat si hlavní ukazatele (KPI) až do nejmenších souvisejících podrobností.


Sociální sítě se postupně začnou více integrovat do informačních systémů. Část firemní komunikace již dnes probíhá v sociálních sitích Facebook, Twitter a LinkedIN, avšak bez napojení na ERP či CRM  je obtížné to jakkoliv kontrolovat a výrazněji využít. S jejich integrací lze zrychlit a zkvalitnit například forecasting, produktový vývoj, průzkum trhů či marketing.


Integrované systémy budou jedním z trendů v propojení dodavatelů, odběratelů a partnerů. Automatizované portály bez lidské interakce například umožní dodavateli přístup k části systému, který sleduje stav zásob, aby je mohl automaticky doplňovat. Zákazníci si mohou sami objednávat produkty bez zvednutí telefonu či napsání emailu.

 

Software jako služba (SaaS) nebude tak významným konceptem jako dříve. Organizace o něm diskutují jako o alternativě provozu a placení za IS. Pronájem softwaru přitom přináší firmám řadu překážek, především těm větším nebo působícím na regulovaných trzích. Navíc pokud jsou kalkulace operačních nákladů prováděny nad delším časovým horizontem (5-10 let, což bývá minimální rozumné očekávání při výběru ERP systému), tak související náklady na pronájem softwaru budou mnohem vyšší než při jeho samotném vlastnictví.


Ekosystém dodavatelů a partnerů se začne měnit díky postupnému prosazování cloudu. Cloud (pozor nezaměňovat s SaaS) je kromě jiného vnímán také jako způsob, jak mohou velcí dodavatelé obejít prostředníky či zprostředkovatele v podobě implementačních partnerů, systémových integrátorů a distributorů s přidanou hodnotou a realizovat přímý vztah se zákazníkem. Na počátku budou mít tito partneři poměrně dost práce, a tím pádem i zakázek, s převodem svých zákazníků do cloudu. Avšak co později – budou je výrobci či zákazníci potřebovat, nebo se zcela obejdou bez jejich služeb?


Geografická dostupnost přestává mít význam. Zatímco dříve bylo vhodné, pokud dodavatel byl v relativní blízkosti zákazníka, dnes to již plně neplatí a pokud bude zákazník používat cloudové řešení, tím spíš bude tento faktor irelevantní.


Komplexní ERP (All-in-one) systémy budou výrazněji preferovány před specializovanými systémy (Best-of-breed). Specializované aplikace jsou úzce zaměřené a často postrádají široké portfolio modulů a možností přizpůsobení, jako je tomu u univerzálních systémů. Úpravy na míru přitom řešení výrazně prodražují a zákazníka následně omezují při změnách, které jsou v dnešní době velmi časté. Hlavním směrem budoucnosti jsou komplexní řešení, která pokryjí veškeré potřeby organizace nákladově efektivním způsobem bez negativního vlivu na její funkčnost.


Dvouvrstvá strategie u velkých zákazníků bude pro menší samostatné divize a regionální zastoupení volit menší systém, který bude rozdílný od centrály, kde jsou většinou systémy globálních dodavatelů. Ukazuje se totiž, že tato dvouvrstvá strategie je procesně, provozně a nákladově efektivnější než unifikované využívání jednoho globálního dodavatele. Lze takto také výrazněji využít lokální specifika a chovat se agilněji. IT rozpočty budou napjaté a zákazníci se tak více zaměří na snadno dostupné oblasti s vysokou přidanou hodnotou než na náročný roll-out globálního řešení.

 

Autor článku pracuje jako PR manažer společnosti J.K.R.

Komentáře

Pouze registrovaní uživatelé můžou přidat komentář
 


HR systém Vema - komplexní informační systém pro řízení firmy.

Tip na oblíbený český CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->