Sprinx CRM

Sprinx CRM

Sprinx CRM je vyspělý obchodní systém pro firmy střední velikosti, který slouží nejen k řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management), ale také k řízení obchodní činnosti firmy.

Řešení Sprinx CRM je jedno z mála řešení vyvinutých zde na českém trhu pro firmy střední velikosti. Systém umožňuje pečlivě sbírat a evidovat údaje o zákaznících a na základě jejich analýzy důsledně naplňovat potřeby stávajících zákazníků, a tím zvyšovat obrat a zisk.

Sprinx CRM obsahuje také všechny potřebné nástroje pro realizaci marketingových kampaní, pomocí kterých lze oslovit a získat nové zákazníky. Systém Sprinx CRM umožňuje efektivně řídit činnost obchodního oddělení a prostřednictvím přehledných reportů poskytuje informace o dosažených výsledcích.

Možnost integrace

Naše řešení umíme provázat s vašimi dalšími interními systémy, a tím plně využít všechna data, která již o svých zákaznících máte k dispozici.

Aplikaci je například možné provázat s programy účetními,personálními, mzdovými, zkrátka všemi, které již ve vaší firmě využíváte.

CRM řešení může být provozováno on-line nebo off-line. K synchronizaci úkolů či e-mailů včetně příloh můžete využívat produkt Sprinx CRM Outlook Sync.

Řešení je možné propojit s interním nebo externím HelpDeskem či Call Centrem. Rozsáhlé možnosti integrace s dalšími systémy Řeší všechny funkce obchodního systému.

Možnost optimalizace

Potřebujete-li pro svou obchodní či marketingovou činnost obohatit CRM řešení o specifické funkce, upravíme jej na míru přesně podle vašich požadavků. Snadná obsluha Sprinx CRM řešení pracuje v prostředí internetového prohlížeče. Přístup k datům tedy máte kdykoliv z jakéhokoliv místa na lokální síti, přes internet, z vlastního či veřejného zařízení i přes mobilní telefon.

Snadná údržba a administrace

Veškeré změny, úpravy systému (jako je např. přidání nového uživatele CRM) si můžete velmi snadno v systému provést sami. Úpravy se automaticky promítnou všem uživatelům a to i pomocí vzdáleného přístupu.

Důslednou implementací moderních technologií je umožněno provozovat systém na firemním Intranetu a Internetu, hostovat aplikaci či přizpůsobit ji konkrétnímu uživateli a účelu a dále rozšiřovat již tak bohatou funkčnost.

Zásadní přínosy řešení CRM

 • zlepšení organizace obchodní činnosti, prodeje a marketingu firmy
 • zprůhlednění obchodních procesů
 • vyšší produktivita obchodního týmu
 • lepší evidence a řízení obchodních případů
 • jednoduchý přístup k historii kontaktů se zákazníky
 • sdílení obchodních informací mezi jednotlivými členy týmu
 • přesná evidence, aktualizace a archivace
 • zpřesnění odhadů budoucích tržeb

Aktivity

Aktivity umožňují efektivní sledování obchodní činnosti firmy, servisní podpory existujících zákazníků a zaznamenávání historie komunikace se zákazníky a obchodními partnery. Aktivity tvoří jádro systému Sprinx CRM. Základním přínosem je provázání obchodních případů s obchodními kontakty, s dokumentací ve formě nabídek, ceníků, objednávek s definovanými projekty a definovanými týmy ve firmě (obchod, servis, call centrum, helpdesk a další) a zvláště se široce používanými kancelářskými aplikacemi z balíku Microsoft Office. Tam, kde je to možné a vhodné, je vedení záznamů o aktivitách automatizováno.

Funkce

 • předdefinování nejčastějších typů aktivit (jednání, návštěva, telefonát, e-mail, listovní došlá/odeslaná pošta, zaslání nabídky, prodej, úkol, složený úkol, ...)
 • možnost definovat nový typ aktivity (konfigurovatelné položky a jejich vlastnosti z pevně dané množiny)
 • každá aktivita může být přiřazena k projektu
 • integrace s externími systémy (záznam o aktivitě může být automaticky vygenerován externím modulem, např. při vystavení faktury v účetnictví)
 • možnost nastavit k budoucí aktivitě upozornění
 • možnost nastavit follow-up reminder (např. po dokončení aktivity, připomenout odeslání poděkování za přijetí, odeslat meeting report)
 • integrace s kalendářem Microsoft Outlook - synchronizace aktivit ze Sprinx CRM s Microsoft Outlook a naopak; synchronizace změn
 • integrace s doručenou poštou Microsoft Outlook (uložení příchozího nebo odeslaného e-mailu a to včetně příloh do modulu Dokumenty a současně zaznamenání odeslaného jako aktivita)
 • z hlediska bezpečnosti je umožněno upravovat určené položky u existujících aktivit pouze tomu, kdo aktivitu vytvořil, nebo komu je určena

Kontakty

Kontakty umožňují strukturované ukládání a systematickou práci s firemními kontakty, zajišťují bezpečnost přístupu ke kontaktům z pohledu oprávnění jednotlivých uživatelů nebo skupin uživatelů.

Sprinx CRM umožňuje provázání kontaktů s firemními aktivitami, obchodními kampaněmi a projekty, a obsahuje mj. i nástroje pro sledování právní provázanosti kontaktů (mateřské a dceřiné společnosti,pobočky, střediska).

Funkce

 • evidence kontaktů na firmy a na osoby v jednotlivých firmách
 • evidence osob podle profesí a podnikání
 • propojení kontaktů s obchodními aktivitami a kampaněmi nebo s osobami pověřenými správou kontaktů
 • spojování kontaktů
 • vazby mezi jednotlivými kontakty
 • sledování obratů a cash-flow jednotlivých firem s možností přímého propojení na účetnictví (objednávky, fakturace,...)
 • vytváření skupin kontaktů podle individuálně definovaných typů, oborů a jiných parametrů sledování historie aktivit
 • sledování korespondence a dokumentace kontaktů
 • vyhledávací nástroje v databázi kontaktů, napojené na český a slovenský Obchodní a Živnostenský rejstřík (ARES)
 • možnost zobrazení adresy kontaktu přímo v Google Maps
 • možnost propojení kontaktů na interní Helpdesk
 • možnost nastavení oblíbených a často používaných kontaktů
 • výstupní tisky do seznamů, adresních štítků, vazba na automatizované zasílání e-mailů

Sklad vám nabízí:

 • Přehledný produktový katalog
 • Příjem a výdej zboží
 • Tisk dokladů
 • Inventuru

Zároveň budete moci sledovat historii dodaných výrobků jednotlivým zákazníkům.

Dokumenty

Dokumenty umožňují organizované ukládání a práci s firemními dokumenty, zajišťují bezpečnost přístupu z hlediska oprávnění jednotlivých uživatelů nebo skupin uživatelů a řídí jejich přístupová práva jako čtení, úpravy či mazání dokumentů nebo jejich částí. Umožňuje provázání dokumentů s firemními kontakty, aktivitami a projekty. Zároveň obsahuje nástroje k prohledávání uložených dokumentů.

Funkce

 • aplikace může ukládat libovolné soubory, ale také může soubory nahradit odkazem typu URL/
 • operace s dokumentem - vytvoření nového dokumentu z šablony (Microsoft Word, Microsoft Excel, ostatní)
 • možnost publikovat vybrané e-maily do aplikace k příslušnému zákazníkovi (odeslaný nebo přijatý e-mail lze uložit do modulu Dokumenty a modul navrhne sám jeho kategorizaci)
 • vyhledávání fulltextově a přes dodatečné vlastnosti dokumentu
 • e-mailová notifikace - možnost označení dokumentu, při jehož aktualizaci bude uživatel automaticky upozorňován e-mailovou zprávou
 • audit přístupových práv uživatelů na základě příslušnosti dokmentu k projektu, typu dokumentu (kategorie) a uživatelským rolím

Sprinx CRM Start

Všem, kteří mají zájem vyzkoušet funkce systému pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) je určena aplikace Sprinx CRM Start, kterou lze bezplatně získat v anglickém i českém jazyce na internetové adrese: www.sprinxcrmstart.com

Demoverze je zdarma a po registraci není omezena doba její platnosti.

Produkt Sprinx CRM Start úspěšně prošel náročným testováním v laboratořích společnosti VeriTest a získal certifikaci pro Windows Vista™. Tento produkt je tak prvním CRM řešením certifikovaným pro Windows Vista™ v České republice.

Sprinx CRM lze rozšířit o vlastnosti dalších specializovaných modulů.

Sprinx CRM Premium Pack

Rozšiřující modul, který obohacuje CRM aplikaci o další funkce, jako je sledování odvedené práce ve firmě, vlastní call centrum a řízení oběhu dokumentů.

Sprinx HelpDesk

Aplikace pro evidenci požadavků na opravy, úpravy nebo servisní zásahy u dodávaných produktů, jejich vyřízení a sledování průběhu zpracování.

Sprinx CTI Client

Software pro propojení telefonní ústředny s databází zákazníků, umožňující zefektivnit a zrychlit vyřizování telefonních hovorů.

Sprinx CRM Outlook Sync

Aplikace pro automatickou synchronizaci dat mezi programem Microsoft Outlook a Sprinx CRM.

Sprinx MapReport

Umožňuje zobrazit výsledky prodejů, aktivity obchodníků, náklady na marketingové akce apod. přímo na mapě včetně výsledků v regionech.


 


Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->