Pivotal ENTERPRISE CRM SUITE

Pivotal ENTERPRISE CRM SUITE

Pivotal ERP CRM IT je komplexní a zároveň flexibilní nástroj podporující procesy spojené s prodejem, marketingem a servisem. Každá společnost má specifické potřeby, know-how, podniká v jiném oboru, má různé zákazníky s různými potřebami.

Pivotal CRM je řešení, které se ohýbá přesně podle požadavků a specifik zákazníka a jeho oboru. Customizace celého řešení nekončí u potřeb společnosti, ale prochází až na úroveň jednotlivých uživatelů.

Pivotal - Oborová řešení

Potřeba efektivně řídit vztahy se zákazníky se prolíná napříč všemi odvětvími, ale specifická obchodní pravidla a procesy se v jednotlivých oborech liší.

  • Finanční služby – zvýšení věrnosti klientů prostřednictvím cílené nabídky služeb. Umožnění sdílení a spolupráce na jednotlivých úkolech. Efektivní správa informací a procesů.
  • Developerská činnost – oslovení potenciálních klientů, přehledná správa prodejního procesu a nadstandardní zákaznická podpora za použití nástrojů specifických pro tento obor například rezervační systém, výpočty provizí, správa databáze.
  • Právní a poradenské služby – zvýšení množství účtovatelného času, posílení vztahů s klienty, zlepšení přístupu ke klientským informacím, redukce množství tištěných materiálů a byrokratické zátěže. Evidence mandátních smluv a projektů.
  • Obchod a služby – vyhledávání potenciálních zákazníků, reporting a kontrola efektivnosti prodejních procesů, automatizovaná správa dokumentů.
  • Výroba – přehledná evidence cen, zásob a smluv. Orientace na zákazníka pomocí CRM nástrojů určených pro výrobní sféru.

Technické řešení

Pivotal se vyznačuje třívrstvou architekturou, kterou reprezentuje datová vrstva (Data Services Tier), aplikační vrstva (Business Services Tier) a klientská vrstva (Presentation Services Tier). Datová vrstva slouží k ukládání dat systému. Aplikační část obsahuje kromě všech serverových aplikací (Web server, Pivotal MarketFirst server...) i nástroje pro správu celého řešení (Pivotal Toolkit a Pivotal Administrator) a zároveň i rozhraní pro komunikaci s okolním prostředím (Intellisync for Pivotal Connectors, Pivotal Interaction Connectors a Pivotal Integrations Connector).

Nejvyšší klientská část udává různé typy uživatelů, kteří mohou do prostředí Pivotalu přistupovat. Pivotal může posílat/přijímat data od ostatních aplikací pomocí XML strukturovaných textových souborů (např. csv), nebo replikací na úrovni SQL Serveru (MSDTS). Architektura systému Pivotal je postavena na platformě .Net. Vývoj aplikace sleduje poslední trendy ve vývoji vícevrstvých aplikací jak z hlediska použitých programových prostředků, databázového prostředí, tak i z hlediska bezpečnostních standardů a integrace s platformou Windows.

Pivotal ERP CRM IT tvoří několik vzájemně propojených funkčních modulů.

Modul PRODEJ

Jádrem CRM Pivotal je centrální databáze partnerů. S těmito kontakty systém umožňuje dále pracovat – vytvářet a vyhodnocovat vazby mezi nimi, plánovat a delegovat různé typy aktivit a tyto pak dále vyhodnocovat. Sdílení kalendáře a integrace s MS Office přispívá k přehlednosti činností jednotlivých uživatelů. Modul PRODEJ CRM Pivotal rovněž umožňuje pohodlně připravovat nabídky v kanceláři nebo za pomoci mobilního klienta i přímo u zákazníka. Po akceptaci nabídky zákazníkem vzniká objednávka, kterou lze exportovat do ekonomického systému. Analytická část CRM Pivotal významně napomáhá při vyhodnocování zákazníků i vlastních obchodníků a jejich aktivit.

Modul MARKETING

Marketingový modul Pivotal CRM je pružný nástroj, který dokáže pomocí různých komunikačních kanálů (email, hromadný mail, telefon, …) připravovat a organizovat marketingové kampaně cílené na konkrétní skupinu stávajících i potenciálních zákazníků. Marketingový modul zároveň poskytuje zpětnou vazbu ve formě analýz a vyhodnocení efektivity a výnosnosti jednotlivých aktivit.

Modul SERVIS

Servisní modul Pivotal CRM podporuje efektivní řešení akutních servisních zásahů, plánuje pravidelné servisní kontroly, udržuje historii jednotlivých požadavků zákazníka. Modul SERVIS slouží k evidenci a eskalaci support incidentů, dále umožňuje vyhodnocovat a reportovat záznamy o řešení problémů. V tomto modulu lze rovněž vytvářet znalostní bázi a FAQ. Významná je i funkce sdílení údajů se zákazníky prostřednictvím webového portálu a vazba na kontaktní centrum.

Modul PARTNER MANAGEMENT

Pivotal CRM Partner Management je nástroj, který zjednodušuje a zefektivňuje spolupráci s partnerskými firmami na společných obchodních případech. Usnadňuje jak dohled nad aktivitami partnera, tak pomáhá během společných projektů aktivity plánovat. Slouží k bezpečnému sdílení relevantních údajů s partnerskými firmami.

Pivotal ENTERPRISE CRM SUITE

 


Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->