SunSoft.CRM

SunSoft.CRM

Systém SunSoft.CRM zvyšuje výkonnosť obchodného oddelenia, zlepšuje kontrolu nad predajcami, sleduje rozpracované obchodné prípady a aktivity. Zároveň pomáha zefektívniť všetky firemné procesy týkajúce sa zákazníkov - od marketingu cez obchod až po servis.

 

SunSoft.CRM je aplikácia, ktorá vám prinesie nasledovné výhody:

Zvýšenie výkonnosti obchodného oddelenia a prehľad o obchodných aktivitách
Okamžite vidíte čo robia vaši obchodníci a čo majú naplánované. Podrobný prehľad o tom, čo sa so zákazníkom dialo v minulosti, čo je momentálne rozpracované a čo naplánované. Obchodné štatistiky a prehľady sú dostupné na jedno kliknutie myšou.

Dokonalý prehľad o zákazníkoch a obchodných partneroch na jednom mieste

Aplikácia vám umožní evidovať všetky dôležité informácie o partnerovi na jednom centrálnom mieste v rozsiahlej štruktúre, od marketingových cez obchodné až po ekonomické údaje, ako sú faktúry či pohľadávky.

Okamžitá informovanosť a zastupiteľnosť kolegov vo firme

Volá dôležitý zákazník a váš kolega je momentálne nedostupný? Žiadny problém - niekoľkými kliknutiami myši sa počas rozhovoru zorientujete v kolegovom obchodnom prípade. Okamžite môžete reagovať na zákazníkove pripomienky a upraviť napr. priloženú cenovú ponuku. Kolega sa po návrate do práce ihneď dozvie, kto a ako pokračoval v jeho aktivitách.

Flexibilné sledovanie firemných projektov, úloh a aktivít
V systéme SunSoft.CRM máte k dispozícii pružnú hierarchiu projektov, úloh a súvisiacich aktivít. Všetky dôležité informácie máte vždy po ruke, je len na vás, aký pohľad na dáta si zvolíte. Môžete sledovať plnenie úloh, ktoré ste zadali a pritom sa rýchlo dostať k projektom, ktorých sa týkajú, alebo naopak k detailom ich priebehu - aktivitám. Pritom sa vždy môžete okamžite dostať ku všetkým informáciám o zákazníkovi.

Komfortné zostavovanie a zasielanie malingov
SunSoft.CRM disponuje systémom na prípravu a posielanie hromadných elektronických a poštových mailingov. Pre každý jednotlivý e-mailing podporuje výber adries podľa ľubovoľných kritérií, udržuje zoznam adresátov na odoslanie a odoslaných mailov. Maily sú odosielané jednotlivo každému adresátovi na pozadí aplikácie, takže ani odoslanie veľkého množstva mailov neblokuje prácu. Poštové mailingy zase umožňujú rýchlu a komfortnú tlač adresných štítkov vybraným adresátom.

Zdieľaný kalendár na spôsob MS Outlook, vyhodnocovanie aktivít... a mnoho ďalších.

Základné vlastnosti systému SunSoft.CRM:

Podpora obchodných a ostatných dôležitých firemných procesov

 • CRM podporuje všetky dôležité procesy vo firme - od riadenia, cez marketing a obchod až po servis.
 • Systém CRM poskytuje evidenciu dôležitých údajov o zákazníkoch, dodávateľoch, potenciálnych zákazníkoch, partneroch a pod.
 • Umožňuje plánovanie a sledovanie projektov, marketingových, obchodných a ďalších úloh súvisiacich s týmito kontaktmi.
 • Sledovanie aktivít ako najmenšieho detailu práce so zákazníkom a vyhodnotenie ich časovej náročnosti.


Efektivita a úspora času firemných procesov

 • Práca so systémom je jednoduchá, prehľadná, intuitívna, prostredie je užívateľsky prívetivé, podobné systému MS Outlook.
 • Aplikácia podporuje súčasnú prácu s ľubovoľným počtom otvorených formulárov.
 • Silnými stránkami systému sú možnosti filtrácie, vyhľadávanie a zoskupovanie údajov - tieto funkcie poskytujú okamžitý prístup k ľubovoľnej informácii.
 • Každý užívateľ si môže individuálne prispôsobiť zobrazenie údajov v tabuľkách aj vo formulároch. Aplikácia si pri ukončení práce tieto nastavenia automaticky zapamätá a pri ďalšom spustení pokračujete v práci presne tam, kde ste skončili.


Tímová spolupráca a zdieľanie informácií

 • Aplikácia CRM je plne sieťová, umožňuje pracovať s viacerými dátovými prostrediami.
 • Práca nad všetkými údajmi je tímová, je možné vidieť všetky aktivity kolegov, zadávať im úlohy a sledovať ich plnenie.
 • Všetky aktivity a zmeny vykonané užívateľmi sú zaznamenávané do logových súborov.


Prepojenie s ekonomickým SW a MS Office

 • Systém úzko spolupracuje s adresárom systému OASIS, umožňuje obojstrannú synchronizáciu obchodných partnerov.
 • CRM umožňuje flexibilne prehliadať a analyzovať pohľadávky, záväzky, odbyt, nákup a objednávky jednotlivých zákazníkov a dodávateľov v OASIS-e.
 • Systém spolupracuje s balíkom MS Office, podporuje evidenciu príloh v rôznych formátoch a v spolupráci s aplikáciou MS Outlook poskytuje funkcie individuálnych aj hromadných e-mailingov.
 • Na želanie je možné dopracovať prepojenie so zákazníkovým ekonomickým, či ERP softvérom.
 • Najmodernejšie technológie
 • SunSoft.CRM je vyvinuté na platforme Microsoft .NET 2.0 a využíva sofistikovaný prístup k rôznym SQL databázam (MS SQL server 2005, 2008, SQL, ...)
 • Aplikácia používa moderné vizuálne rozhranie a ovládacie prvky s možnosťou zmeny vzhľadu (skiny).

 

Moduly SunSoft.CRM

Organizácie (zákazníci, obchodní partneri)
Centrálna agenda CRM - evidencia zákazníkov, dodávateľov, potenciálnych zákazníkov s adresami, kontaktnými údajmi, osobami, prevádzkami a s množstvom ďalších informácií.

Projekty
Evidencia projektov, obchodných, servisných a iných aktivít naviazaná na organizácie. Umožňuje každý projekt rozdeliť na celý rad úloh a podúloh a sledovať ich plnenie.

Úlohy
Sledovanie úloh zadaných jednotlivým pracovníkom. Úlohy sa môžu skladať z podúloh a môžu byť naviazané na organizácie, alebo projekty. Evidencia obsahuje úplnú históriu zmien úloh.

Aktivity
Predstavujú najmenšiu vykonanú činnosť - telefonát, schôdzku, ponuku, atď. Väčšinou sa viažu k úlohe, ale môžu byť zaevidované aj priamo k projektu či zákazníkovi.

Kalendár
Jedná sa o rozšírenú formu kalendára aplikácie Microsoft Outlook. Umožňuje centrálne plánovať schôdzky a evidovať kalendáre jednotlivým pracovníkom.

Info centrum
Informačná sekcia obsahujúca zoznam rozpracovaných projektov, úloh a kalendár prihláseného užívateľa. Obsahuje aj sledovanie plnenia úloh, ktoré užívateľ zadal iným užívateľom.

Elektronické a poštové mailingy
Nástroj na vytváranie hromadných elektronických mailingov na vybrané adresy organizácií a osôb. Telo mailu je tvorené šablónou vytvorenou v Outlooku. Systém umožňuje aj hromadnú tlač adresných štítkov pre rôzne poštové mailingy.

Zariadenia
Evidencia zariadení, používaných jednotlivými zákazníkmi. 

Prílohy a poznámky
V každej agende je možné k jednotlivým položkám pripnúť ľubovoľný počet dokumentov, príloh a evidovať formátovanú textovú poznámku, prípadne doplnenú obrázkami a internetovými odkazmi.

SunSoft CRM

Obr. 1: Zoznam organizácii

 

Sunf Soft CRM

Obr. 2: Informačné centrum

Sunsoft CRM

Obr. 3: Kalendár


Pre viac informácií navštívte www.sunsoft.sk/software_crm.asp , prípadne si objednajte Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript SunSoft.CRM.

 

 
Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->