CRM systém update.seven

CRM systém update.seven

CRM systém update.seven je celosvětově rozšířené a osvědčené řešení, podporující a sjednocující aktivity marketingové, obchodní a servisní činnosti podnikatelských subjektů. Umožňuje individuální přístup k uživatelům systému i k zákazníkům při vytváření pevného vztahu a poskytování komplexní péče.

Jeho největší výhodou je flexibilita! Systém update.seven nabízí se svým konceptem "dynamického CRM" skutečně optimální podporu procesů a volný datový model, stejně jako specializovaná oborová nastavení (šablony, masky, apod.), čímž zajišťuje rychlou přizpůsobivost vždy individuálním zákaznickým požadavkům. Tento systém podpoří prakticky libovolný marketingový, obchodní či servisní model podnikání!

Přínosy pro uživatele:

 • sjednocení procesů komplexní péče o vlastní firemní trh
 • výrazné zvýšení účinnosti marketingové a obchodní komunikace
 • intenzifikaci marketingových a prodejních aktivit
 • snížení nákladů na nově získaného zájemce o firemní zboží
 • více předkládaných nabídek - vyšší obrat
 • zvýšení účinnosti nabídkového procesu - vyšší obrat
 • zvýšená pravděpodobnost úspěšnosti nabídek → vyšší obrat
 • sjednocení informací o zákazníkovi a trhu na jednom místě
 • soustavný controlling s důrazem na výsledky
 • dostupné analýzy všech událostí, tržních příležitostí, okamžitého potenciálu a zákaznického portfolia
 • přehledný Key Account Management.

Charakteristika CRM systému update.seven

 • je k dispozici v 21 jazycích, přičemž česká, slovenská, anglická a německá verze je vždy ve standardu dodávky
 • poskytuje uživateli naprostou volnost při volbě a parametrizaci svého prostředí, návrhu pohledů na data a definici procesů a průchodů rolí nad daty, vlastních pracovních masek i vnitřních vazeb mezi jednotlivými informacemi
 • pečuje o veškeré události a dokumenty, vztahující se jak k zákazníkům, tak k tržním segmentům nebo jejich charakteristikám (na jednom místě ve firmě je tedy vše, co se zákazníka a tržního segmentu týká)
 • umožňuje snadné přímé propojení:
 • na firemní informační systémy používané k vnitřnímu řízení firmy (ERP) bez ohledu na HW platformu
 • k užité telefonní technologii se zárukou CTI (Computer Telephony Integration)
 • přes standardní rozhraní směrem k Internetu a firemním www stránkám
 • uživatel má možnost přistoupit kdykoli k datům systému přes rozhraní MS Windows®, MS Internet Explorer®, MS Windows Mobile® a dále všech mobilních telefonů s možností instalace Opera Mini™
 • jako databázový stroj je využíván MS SQL Server® nebo Oracle®.

K dispozici jsou specializovaná oborová řešení předem nastaveného systému pro:

 • dodavatele typu business to business a business to customer
 • síťová odvětví – telekomunikace a utilities – elektrická energie, plyn, voda, teplo
 • média – vydavatelské domy, agentury, TV a rozhlasové společnosti
 • služby a produkty na peněžním trhu (banky, pojišťovny, stavební spořitelny, leasingové společnosti)
 • dodavatele spotřebního, rychloobrátkového a farmaceutického zboží
update.seven je určen především podnikatelským subjektům, kladoucím důraz na optimalizaci procesního řízení a vlastní intenzívní péči o tržní vztahy

Tyto společnosti ocení zejména rychlou návratnost investice, předdefinované oborově specificky orientované procesy a SOA architekturu spojenou se sofistikovanou funkčností.
Tento vysoce konfigurovatelný stabilní systém je na trhu Evropy již od roku 1988.
Za ta léta se osvědčil ve stovkách velkých firem i v mimořádně náročných podmínkách prodejních a marketingových organizací působících jak lokálně, tak i na globálním celosvětovém trhu.

CRM systém update.seven je ideální řešení pro organizace, které chtějí výrazně zlepšit úspěšnost prodeje, výkonnost marketingu a pohotovost servisu. Umožňuje jim vyhnout se náročnému vývoji a zdlouhavému zavádění vlastního systému a jeho individuálním úpravám řešícím měnící se specifické firemní potřeby.

Vyžádejte si více informací a případovou studii z vašeho oboru podnikání!


 


Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->