SoftM Suite

SoftM Suite

SoftM koncipovala Customer Relationship Management pro podniky střední velikosti a kladla velký důraz na to, že software může být používán "out of the box" (bez zdlouhavých analýz a nákladných projektů).

Základem CRM-aplikace jsou kmenová data v SoftM-Databance. Zákaznická data lze vždy vyvolat a doplnit o důležité informace – profily, atributy, podmínky, zprávy. Integrovaný SoftM Informační systém zobrazuje důležitá zákaznická data. Kromě toho jsou připraveny funkce pro management kontaktů, termínů, akcí a kampaní. Vše, co tvoří „operativní CRM“, lze realizovat pomocí tohoto softwaru.

SoftM Suite CRM ovládá ale také „analytické CRM“. Je možné sledovat vývoj obratu jednoho zákazníka nebo zjišťovat efekty akcí a kampaní. Paleta možností, jak získat zaručené znalosti o zákaznících, postačí až ke controllingu odbytu.

Rozsah funkcí:

  • Management kontaktů, termínů a kampaní
  • Rozšířená zákaznická data (atributy, profily)
  • Podpora pro marketing, odbyt, práce mimo firmu, servis a opravy
  • Integrovaný informační systém – "elektronické zákaznické spisy"
  • Analytické funkce a funkce reportingu
  • Vylepšené řešení práce mimo firmu

Kontakty a kampaně

Poučení zákazníci a zájemci dnes přesně vědí, co chtějí, potřebují a co mohou zaplatit. Na levnou reklamu reaguje stále více lidí alergicky, ještě těžší je ale přesvědčit podniky, sehnat investiční prostředky nebo využít služeb. Oslovit potenciální zákazníky, vzbudit zájem, předat informace a argumenty, získat důvěru a zahájit obchod je dnes tak komplikované a zdlouhavé jako nikdy předtím. Jen se speciálním softwarem je podnik schopen zvládnout zákaznické kontakty a kampaně. SoftM nabízí s komponentou Kontakty a kampaně zdokonalený speciální software pro tuto oblast. Celý proces oslovení zákazníka lze řídit od založení kampaně přes mailing na speciální cílové skupiny až k jednotlivým kontaktům se zájemci a zákazníky.

Práce mimo firmu: Total Quality Management v odbytu

Pokud podnik bere vážně orientaci na zákazníka, pak je častá zásluha schopných a angažovaných pracovníků mimo firmu. Vzhledem k rozšiřování produktů a také rychlému sledu akcí a kampaní je jejich úkol v posledních letech mnohem těžší. Čím více výrobků a cen, podmínek a dodacích podmínek, cenových stupnic a rabatů, zvláštních akcí a slev v kontaktu se zákazníkem a také při evidování zakázky se musí zohlednit, tím větší je potřeba informačně-technické podpory. Jen tehdy, když pracovník mimo firmu může pracovat se softwarem, který podává spolehlivé informace až ke kompletní evidenci zakázky, může odevzdávat perfektní a bezchybné pracovní výsledky, odpovídající spokojenosti zákazníka. SoftM Práce mimo firmu – Modul SoftM odpovídá přesně těmto požadavkům.

CRM Servis/opravy

Dlouhodobé zákaznické spokojenosti lze dosáhnout jen dokonalostí v oblasti after-sales. Kdo investuje mnoho peněz do technických produktů (zařízení, stroje, přístroje), je často velmi náročný. Jak obchodní, tak soukromí zákazníci požadují okamžité telefonické informace, opravy během několika málo hodin a také včasnou údržbu podle smlouvy. Aby u výrobců technických produktů v oblasti after-sales vše běželo rychle, správně a hospodárně, vyvinula SoftM modul Servis/Opravy.

Více informací na www.softm.cz
 


Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->