ACT!

ACT!

ACT! je světově nejprodávanější CRM systém pro správu kontaktů a komunikace se zákazníky.

Dokáže efektivně evidovat informace, organizovat denní aktivitya úkoly, umožňuje komunikovat a sdílet informace. ACT! používá v celém světě více než 2,7 miliónů uživatelů a 41.000 firem.

ACT! umožňuje integraci s jinými aplikacemi jako jsou např. Microsoft® Outlook®, Word, and Excel® nebo LotusNotes.

ACT! umožňuje práci jednomu uživateli nebo více uživatelům pracujícím v síti, off-line na notebooku nebo také přes Internet pomocí internetového prohlížeče. Díky těmto vlastnostem máte k dispozici potřebné informace kdykoliv potřebujete a můžete tak budovat silné zákaznické vazby.

ACT! je poskytován v těchto základních verzích:
 • ACT! - verze určená pro 1 až 10 uživatelů.
 • ACT! Premium Solutions - verze určená pro více než 5 uživatelů.
 • ACT! Premium Solutions for Web - verze určená pro přístup přes Internet.

Srovnání vlastností edicí viz ACT!2008 - srovnání vlastností.

Aktuální demo verzi ACT!2008 si můžete stáhnout na www.acmark.cz/download

ACT! - umožňuje…

Správa Firem a Kontaktů.

 • Řízení času.
 • Správa obchodních příležitostí.
 • Komunikace s okolím.
 • Informační podpora prodeje a správa dokumentů.
 • Marketingové kampaně a hromadná pošta.
 • Reporting a vyhodnocování.
 • Podpora práce na mobilních zařízeních.
 • ACT! a Outlook a integrace s jinými programy.
 • Systémové požadavky.

Správa firem a kontaktů

Základní funkcí ACT! je evidence Firem a Kontaktních Osob.

K těmto je možno přiřazovat libovolné kontaktní informace.

Databáze je dodávána se základním nastavením.

Přednastavená pole je možno uživatelsky bez omezení přidávat, odstraňovat a měnit jejich vlastnosti.

Evidované kontaktní informace a k nim přiřazené záznamy umožňují sledovat vývoj komunikace s jednotlivými kontakty nebo jejich skupinami.

Ke kontaktům a skupinám kontaktů můžete přiřazovat informace jako např.:

 • identifikační údaje o kontaktech a firmách,
 • poznámky a historii,
 • soubory,
 • aktivity - záznamy ze schůzek, telefonátů nebo úkolů,
 • e-maily,
 • faxy,
 • obchodní příležitosti,
 • marketingové kampaně,
 • hromadnou korespondenci.

Součástí aplikace je dokonalé vyhledávání podle všech polí v databázi a libovolných zákaznicky definovaných kritérií.

ACT! a jeho vlastnosti jsou koncipovány tak, aby co nejvíce ulehčovali zaznamenávání informací a jejich zpětné použití v každodenní obchodní praxi.

Řízení času

Řízení času je velice důležitý prvek v obchodní činnosti.

ACT! má vybudované silné nástroje pro řízení času pracovníků firmy.

Umožňuje plánovat různé typy aktivit jako např. telefonáty, obchodní jednání, úkoly a pod.

Všechny naplánované aktivity je možno zobrazit členům pracovní skupiny pomocí kalendáře.

Pokud je aktivita ukončená automaticky se zaznamená do historie Firmy nebo Kontaktní Osoby, které se to týká.

U aktivit je možno nastavit způsob upozornění nebo periodicitu jejího opakování, prostřednictvím e-mailu můžete pozvat její účastníky.

Aktivity je možno plánovat i pro jiné členy týmu než je aktuální uživatel.

Samozřejmostí je synchronizace aktivit s kalendářem Outlooku.

Správa obchodních příležitostí

ACT! umožňuje jednoduchou a účinnou správu obchodních příležitostí.

Umožňuje evidovat stav příležitosti, jaký produkt je nabízen, jeho množství, jednotkovou cenu, předpokládanou hodnotu prodeje a její typ.

Součástí obchodní evidence je rovněž informace o důvodu proč daný obchodní případ byl prohrán a o tom který z konkurentů jej vyhrál.

Umožňuje exportovat obchodní příležitosti do Microsoft Excel pro jednoduché vyhodnocování.

Součástí správy obchodních příležitostí je rovněž předpověď budoucího vývoje obchodních příležitostí resp. prodeje.

Předpověď prodeje se v ACT! dělá na základě stavů obchodních příležitostí definovaných zákazníkem.

Předpovědi prodeje je možné dělat přes všechny obchodní příležitosti, pro vybranou skupinu kontaktů, přes uživatele systému nebo přes vyfiltrované skupiny kontaktů.

Komunikace s okolím

Vytvářejte a posílejte osobní dopisy, faxy a emaily!

Komunikace s vašimi potenciálními zákazníky, zákazníky, partnery a dalšími firmami je pomocí ACT! jednoduchá.

ACT! má robustní mailové funkce, kdy pomocí E-mailu či tisku direktmailových dokumentů můžete sdělovat svoje obchodní informace vašim zájemcům.

ACT! obsahuje vlastní emialový klient, editor dokumentů (Word) a proto nemusíte takřka používat jiné programy.

ACT! je komlexní komunikační centrum obchodníka!

ACT! umožňuje komunikaci přes:

 • e-mail, napojením na Microsoft Outlook, Outlook Expres nebo použitím vlastního poštovního klienta Internet Mail,
 • fax, napojením na produkt WinFax PRO 10.0 od Symantec,
 • tisk, přizpůsobených a personalizovaných dopisů či e-mailových zpráv,
 • CTI, automatické vytáčení telefonických čísel evidovaných v databázi.

Samozřejmostí je, že všechny vytvořené interakce se zaznamenávají do databáze jako Historie.

Vy pak máte vždy přehled o obsahu komunikace.

Informační podpora prodeje - správa dokumentů

ACT! umožňuje vytvářet jednotné firemní dokumenty jako např. dopisy, faxy, záznamy z jednání a šablony.

Navíc poskytuje funkce na správu obchodní a jiné dokumentace, které jednotlivý uživatelé potřebují k svojí každodenní činnosti.

Tyto dokumenty je možné přiřazovat k jednotlivým kontaktům nebo skupinám a rozdělit do různých kategorií, tak se ACT! stává efektivním nástrojem pro správu dokumentů.

Marketingové kampaně a hromadná pošta

ACT! umožňuje vytvářet dle libovolných kritérií v databázi skupiny zákazníků-segmenty, které slouží jako základ pro organizování marketingových kampaní.

Pro takto definované segmenty/marketingové kampaně můžete vytvářet libovolné dokumenty nebo dokonce i grafické e-maily a tyto "personalizovat" a posílat potenciálním zákazníkům nebo partnerům.

Všechny provedené interakce se zaznamenávají do databáze jako historie a vy pak máte přehled o všech interakcích, které byly s tímto kontaktem nebo skupinou/segmentem vykonány.

Reporting a vyhodnocování

ACT! obsahuje základní množinu předdefinovaných reportů a sestav.

Umožňuje vytváření nepřeberného množství dalších zákaznicky přizpůsobených reportů a sestav.

Pro složitější reporty a vyhodnocování je možné data eportovat do jiných produktů jeko je např. Excell a Access a tam data podrobněji vyhodnocovat.

Podpora práce na mobilních zařízeních

ACT! je možné synchronizovat s mobilními zařízeními typu PDA, které používají operační systém Windows CE nebo Palm OS.

Samozřejmostí je práce na noteboocích, kdy uživatel pracuje na své lokální databázi v off-line režimu a následně ji synchronizuje s firemní databází na serveru.

Synchronizace databází je možno provádět také prostřednictvím Internetu, kdy uživatel nemusí být přihlášen do místní sítě LAN.

ACT! a Outlook a integrace s jinými programy.

 • ACT! spolupracuje s těmito produkty:
 • Microsoft Outlook® 2002/2003/2007
 • Microsoft Outlook Express 5.5/6.0.
 • Lotus Notes® 6.5; pokud je instalován na Windows Vista, Lotus Notes 7.02
 • Eudora® 5.2
 • Internet Mail SMTP/
 • Microsoft Office 2002/2003/2007
 • Microsoft Internet Explorer® 6.0/7.0
 • Adobe® Reader® 6.0/7.0/8.0
 • Peachtree Accounting 2006/2007/2008
 • QuickBooks® Pro/Premier 2006/2007
 • VMware Workstation 5.0/5.5 and VMware Server 1.0.1

 


Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->