CRMplus

crm-plusCRMplus – modulární CRM systém typu klient/server, při jehož vývoji byly využity dlouholeté zkušenosti výrobce s vývojem informačních systémů pro české i zahraniční zákazníky.
Systém je postupně obohacován o speciální funkcionality, které rozšiřují jeho možnosti právě v těch oblastech, které zákazníci preferují. Také díky těmto modulům dokáže poskytnout komplexní systémová řešení, například pro výrobní společnosti.

crmplus-1

Obr. č. 1: CRMplus

Základní instalace systému

Základní instalace systému se nazývá Základní balík START a obsahuje kompletní nabídku objektů pro práci se zákaznickými daty. Jedná se zejména o objekty typu Firma, Kontaktní osoba, Příležitost, Obchodní případ, Úkoly a události, Finanční toky atd.
Tyto běžně používané objekty jsou dále doplněny o CRM objekty pro sofistikovanou tvorbu cenových nabídek, takže již v základu systému naleznete například databázi Artiklů, Ceníky, Cenové nabídky, Finanční toky a další.
Základní balík START je dále doplněn o kompletní administraci systému, správu uživatelských práv a rolí a v neposlední řadě o možnost definice tzv. Středisek, tj. možnost rozdělení společné databáze mezi obchodníky, oddělení či střediska tak, aby si vzájemně neviděli na své kontakty, obchody, finanční analýzy, soubory a další záznamy u jednotlivých objektů či rozšiřujících modulů. Vedoucí/manažeři pak mohou samozřejmě vidět vše a analyzovat výkonnost takto definovaných středisek.
Již základní konfiguraci systému obsahuje dotazy do ARES s možností uložení údajů o firmě do databáze CRMplus, dále řadu speciálních funkcionalit, jako například používání dotazů do systému s možností zobrazení analýzy v OLAP kostce nebo možnost definice vlastních číselných řad jednotlivých objektů.
Práci se systémem zefektivňuje Nástěnka systému či řada možností přizpůsobení uživatelského rozhraní (rozmístění, velikost oken, záložky u objektů, konfigurovatelná mřížka s rozsáhlými možnostmi filtrace a řazení, vlastní ikony pro speciální dotazy do systému, aj.)

 

Speciální CRM moduly

Základní instalaci CRMplus lze zajímavě rozšířit o speciální CRM moduly, které mohou systém jednak funkčně obohatit a zároveň přizpůsobit na míru zákazníkovi.
Asi nejzajímavějším CRM modulem je modul Uživatelsky definovaná pole, pomocí kterého lze systém doplnit o pole různých typů, včetně možnosti definice vlastního číselníku (nový výběrový seznam). Takto definovaná pole se v systému chovají jako pole nativní, tzn. podporují import, tiskové sestavy, vyhledávání, filtraci atd.
Dalšími zajímavými CRM moduly jsou například Plánovač, Hromadný email, EmailSync pro synchronizaci pošty, Dokument či HelpDesk. Systém lze provozovat i s modulem Eshop, propojit jej s účetním systémem pomocí modulu Rozhraní na účetní systém (praktické zkušenosti – MONEY S3/S4, POHODA) nebo jej rozšířit o modul podporující Projektové plánování.
Výčet všech modulů lze nalézt na webových stránkách produktu http://crmplus.cz, kde jsou jednotlivé moduly popsány včetně rozsáhlé obrázkové galerie.

crmplus-2

Obr. č. 2: CRMplus

Komplexní systémová (oborová) řešení

Postupným vývojem speciálních modulů překročil systém CRMplus oblast standardního využití CRM systému a v mnoha společnostech je využíván jako komplexní systémové řešení nahrazující klasický informační systém.
Jasný příkladem může být implementace v některých výrobních společnostech z oblasti strojírenství a nábytkářství, kde se stal CRMplus jednoduchým, ale velmi účinným nástrojem, který nabízí celkový přehled o aktuálně realizovaných zakázkách s možností získávání aktuálních dat přímo z výroby.
Takto navržené řešení je blíže popsáno na webu produktu v sekci Oborová řešení: http://crmplus.cz/oborova-reseni/vyroba

crmplus-3

Obr. č. 3: CRMplus

Čím chce CRMplus zaujmout zákazníka?

CRMplus je distribuován v České a Slovenské republice přímo výrobcem. Zpětná vazba k zákazníkům je tak mnohem užší než při distribuci systému třetí společností. Dotazy, úpravy a doplnění systému jsou řešeny poměrně pružně. Výrobce garantuje minimálně 4 nové verze systému ročně a poskytuje zákazníkům komplexní služby, včetně školení uživatelů či SQL hostingu databází na vlastním serveru.
Co se týká nových funkcionalit, opět se čerpá z blízké vazby zákazníka a výrobce. Systém roste s každou implementací a je bohatší o nové podněty zákazníků.

 

Jak lze získat trial-verzi?

Kontaktujte výrobce systému prostřednicím webových stránek produktu a vyžádejte si zaslání trial-verze. Spolu se základní instalací budete moci po dobu 21 dní vyzkoušet zajímavé CRM moduly nebo speciální dotazy do systému se zobrazením dat v OLAP kostce.

 
Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->