CRM Leonardo 7

D3Soft s.r.o.CRM systém Leonardo 7 je postaven na myšlence efektivního řízení a flexibilního přístupu k zákazníkům prostřednictvím kvalitního, zkušenostmi ověřeného softwaru. Díky své rozsáhlé funkčnosti a možnosti nastavení systému, je řešení schopno pokrýt rozsáhlé potřeby zákazníka. Zákazníkovi jsou nabízené různé možnosti provozování systému, ať už formou hostingu či reálně běžícího systému se zákaznickou podporou – Help Desku. Samozřejmostí systému je možnost provázání s jinými subsystémy zákazníka, tedy zajištění celkové kooperace mezi jednotlivými systémy (ERP, SAP, aj.).

Přínosy řešení Leonardo 7:

 • Zvýšení povědomí  a znalosti potřeb zákazníků
 • Lehce nastavitelné workflow a metodiky práce se zákazníkem
 • Zajištění profesionálního plánování a cíleného přístupu ke klíčovým zákazníkům
 • Zlepšení řízení a efektivity prodejního týmu
 • Zvýšení ziskovosti a produktivity obchodních zástupců na zakázkách
 • Profesionální podpora marketingových činností
 • Optimalizace a řízení produktových portfolií
 • Kvalitní datové importy a integrace s jinými systémy
 • Odborné zpracování a analýza dat
 • Odstranění problému zastupitelnosti zaměstnanců
 • Úspora lidských zdrojů
 • Zlepšení pozice firmy na trhu
 • Zvýšení ziskovosti firmy

Oborová  řešení Leonardo 7:


Leonardo 7 je řešení, které naplňuje požadavky širokého spektra zákazníků nezávisle na velikosti firmy či oboru podnikání.

Použité  technologie:


CRM Leonardo je klientská aplikace založená na architektuře klient-server. Jádro systému je postaveno na C# s podporou poslední verze Microsoft .NET Framework 3.5. CRM Leonardo má svou databázovou část spojenou s MS SQL 2000 a vyšší.  

CRM Leonardo je otevřený systém, umožňuje rozšiřovat systém dle přání zákazníků  externími programovými komponenty (dll). Integrace s externími ERP systémy je další možností jak CRM Leonardo obohatit o údaje, které při získávání a udržení zákazníků potřebujeme. Rozsáhlý reporting pak dokresluje celistvost systému. Reporting může být založen na technologii Reporting services, sql reportech či spouštění externích sestav.  

CRM Leonardo je stále se vyvíjející  systém, který do vývoje stále zařazuje nové a nové  požadavky svých zákazníků a reaguje tak na potřeby trhu. Cca s desítkou verzí ročně se systém stále rozvíjí a je kupředu.

Uživatelé tak dostávají  v rámci CRM Leonardo celistvý balík CRM řešení podporující Microsoft řešení. 

Více informací je možné najít na stránkách společnosti D3Soft s.r.o. (www.d3soft.cz), která produkt CRM Leonardo 7 implementuje.


Firma D3Soft s.r.o. má dlouholetou tradici a zkušenosti v oblasti CRM (Customer relationship managment) systémů a nabízí svým zákazníkům komplexní služby formou poradenství a profesionálního řešení řízení vztahu se zákazníkem v podobě produktu CRM Leonardo 7.
 
Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->