Business Report

Business Report

Aplikační řešení Business Report přináší pro uživatele objektivní pohled na jeho vlastní obchodní působení.

Pro vrcholový manažment je zdrojem informací o potenciálních i reálních příjmech a o úspěšnosti obchodního tímu. Kromě toho obchodní, marketingoví nebo projektoví manažéři potřebují mít při komunikaci se zákazníkem množství informací z různích zdrojů soustředěných na jednom místě.

Základním cílem řešení Business Report je poskytnout vedení společnosti klíčové informace o výsledcích a plánech práce obchodního oddělení, t.j. přehled o potenciálních, rozpracovaných, ukončených nebo neúspěšných obchodních případů v tabulkové i grafické formě tříděných podle různých kriterií (zákazník, obchodník, produkt, obchodní kanál a pod).

Smyslem této evidence je možnost zachytit a vyhodnotit obchodní potenciál firmy z pohledu budoucích období, ale také minulosti, t.j. připravované, zaslané nabídky a samozřejmě následna úspěšnost/neúspěšnost těchto nabídek. Velmi důležitým přínosem je také centralizovaná správa kontaktů, koordinace a sledování plnění ůkolů, plánování dalších aktivit u zákazniků a sdílení informací ve firmě.

Aplikace dovoluje komplexně zachytit komunikaci se zákazníkem po stránce obsahu i formy (záznamy ze setkání, e-maily, dokumenty,…) a zjednodušuje a automatizuje opakované činnosti (hromadná korespondence, tvorba dokumentů z předloh apod.). Současně může velice dobře posloužit jako ochrana před ztrátou informací o kontaktech a aktivitách při odchodu zaměstanců.

Řešení se snaží podchytit „bílé“ místa v obchodním působení firem tak, aby vedoucí pracovníci mohli na základě takhle získaných informací produktivněji řídit obchodní tým, resp. zákaznické vztahy a tím zvyšovat i úspěšnost své firmy na trhu.

Rozšiřujícím doplňkem aplikace je servisní modul umožňující sledování stavu řešení servisních hlášení od zákazníků (opravy, profilaktika, pravidelná údržba a pod ...) včetně souvisejících aktivit a dokumentů. Důležitou pomůckou pro servisní techniky je možnost evidence karet dodaných zařízení (strojů) včetně historie jejich oprav a údržby.

Hlavní přínosy se dají krátce shrnout následovně :

 • zjednodušení formy evidence údajů o jednotlivých zákaznících a obchodních případech, sledování historie obchodních případů a souvisících dokumentů
 • systémové zachycení vazby mezi zákazníkem, kontaktními osobami zákazníka, aktivitami u zákazníka, obchodními případy a dokumenty na jednom místě
 • schopnost v reálném čase poskytovat základní statistiky pro vedení společnosti o stavu jednotlivých obchodních případů ve formě tabulek a grafů, a to v různém členění (produkt, obchodník, obchodní kanál, atd. ). Tyto informace jsou klíčové pro rozhodování, protože vypovídají o výkonnosti obchodního týmu, o předpokladu budoucích příjmů apod.
 • mobilita - možnost práce pro vybrané uživatele také vzdáleně přes TCP/IP protokol, resp. po úplném odpojení od centrální databáze off-line. Synchronizace dat z centrální firemní databází probíhá automaticky po připojení se do firemní sítě.
 • integrace – prostřednictvím aplikace Business Report Integrator je možné připojovat k aplikaci externí datové zdroje přes ODBC (třeba faktury a platby z ERP systémů apod.)
Řešení je orientováno na firmy a organizace, které získávají většinu svých zakázek formou aktivního obchodního působení přes obchodní zástupce, realizují dodávky svých řešení a produktů zakázkově, resp. poskytují na dodané řešení zákaznickou podporu a servis.

Mezi potenciální zákazníky se řadí hlavně dodavatelé :

 • telekomunikačních a informačních technologií
 • technologií pro oblast obchodu, výroby a služeb
 • dopravní, manipulační techniky apod.
 • služeb v oblasti ekonomického a daňového poradenství, tvorby reklamy, manažerství kvality apod.
 • jiní, př. stavebnictví, strojírenský průmysl apod.

Business Report zasahuje svým obsahem do následujících oblastí:

 • adresář – evidence společností a kontaktních osob
 • obchodní případy – sledování životního cyklu obchodního případu od jeho vzniku až po ukončení / zrušení.
 • aktivity – sledování obchodních a realizačních aktivit spjatých s obchodním případem
 • dokumenty – správa dokumentů spjatých s obchodními případy (nabídky, smlouvy, objednávky, projektová dokumentace…)
 • servis – evidence a sledování stavu servisních hlášení a dodaných zařízení (strojů)

 


Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->