Jaký typ CRM aplikace zvolit?

Tisk

...specializovaný CRM produkt, nebo integrovaný ERP modul? Bitva mezi specializovanými CRM produkty a integrovanými sadami probíhá od doby, kdy poprvé přišel na scénu software pro plánování podnikových zdrojů - ERP. V počátcích byli kupující nuceni vybírat mezi samostatnými systémy, které velmi dobře plnily jednu funkci (například účetnictví, plánování výroby nebo CRM), a jedním komplexním systémem, který nabízel moduly pro každou funkci, avšak s různou úrovní možností.

Každý přístup má své přednosti a potenciální nevýhody. Raní osvojitelé specializovaných CRM systémů byli spokojeni, že získali robustní systém, který řešil jejich specifické potřeby. Jejich zastánci vychvalovali snadnost implementace a bohatost funkcí ve srovnání s odpovídajícími produkty v nabídkách integrovaných sad.

Na druhé straně si uživatelé komplexních ERP systémů užívali výhod všech funkcí v jednom systému, a nemuseli tedy aplikace navzájem integrovat. I když tyto rozdíly stále existují, došlo k vývoji, kdy zájemci mohou získat to nejlepší z obou světů. Během doby vestavěli někteří dodavatelé ERP funkce pro každý průmyslový segment a všechny potřeby firem. Tlak na aplikaci architektury orientované na služby (SOA) snižuje historickou nepružnost integrovaných sad, usnadňuje modulární implementace a snižuje celkové náklady na vlastnictví.

Na straně nejlepších specializovaných produktů zajistily technologie .Net, J2EE, XML a SOAP větší otevřenost systémů a usnadnily integraci. Moderní trend využívat řešení SaaS ( Software-as-a-Service) také pomáhá snižovat počáteční náklady při pořizování nových systémů.

 

Aspekty pro rozhodování

Pokud volíte mezi nasazením specializované CRM aplikace nebo dalšího modulu od svého současného dodavatele ERP, zvažte následující aspekty:

1. Jsou vaše nároky na novou CRM aplikaci skutečně tak specifické, nebo mohou být splněny potenciálně širší nabídkou vašeho současného dodavatele ERP systému?
Překvapivě velké množství zákazníků se domnívá, že je jejich firma jedinečná. Dodavatelé softwaru se dostatečně dlouho věnovali unikátním potřebám, takže je mnoho z nich již vyřešeno v komplexním produktu. 

2. Skutečně potřebujete integraci systémů nebo si vystačíte se dvěma samostatnými řešeními?
Mnoho zákazníků začíná pátrací proces s předpokladem, že integrace je nezbytná, a přitom je mnoho firemních funkcí neslučitelných více, než si dokážou vůbec představit.

3. Nabízí váš dodavatel ERP, co potřebujete (nebo se potřebné nabídce dostatečně blíží)?

Protože dodavatelé systémů ERP během času přidávají funkce, mnoho z nich dokáže splnit požadavky firem lépe, než si zákazníci uvědomují. Pokud dodavatel nedokáže splnit vše na 100%, může se vyplatit obětovat funkce a získat hladší implementaci.

4. Máte dostatečné IT zdroje, abyste provedli kompletní integraci?

I když jsou v současné době integrace mnohem snadnější díky změnám zmíněných výše, stále je nutná IT expertiza a odhodlání koncových uživatelů.

5. Jsou krátkodobé překážky implementace ERP modulu nebo specializovaného CRM produktu ospravedlnitelné dlouhodobým zlepšením podnikání, nebo jsou omezující?
Stejně jako u každé investice potřebují IT manažeři zvážit, zda se krátkodobé problémy (školení nového personálu, migrace současných dat či modifikace obchodních procesů) vyplatí z hlediska získání dlouhodobých výhod vhodného softwarového systému.

6. Jak dobře integrovaný je ERP daného dodavatele?

Pokud dodavatel ERP nějaký systém koupil, nemusí být skutečně integrován. Může se pouze jednat o velmi dobrý specializovaný systém s určitou základní integrací. Pokud ji původní dodavatel vytvořil sám, může využívat odlišný základ kódu, a proto nemusí být integrace původními základními součástmi sady ERP dostatečná.

7. Blíží se řešení dodavatele ERP tomu, co nabízí specializovaný CRM systém?

Někteří dodavatelé ERP investovali množství úsilí do specifických aplikací, až dosáhli funkční srovnatelnosti s nejlepšími specializovanými systémy.

8. Jaká je prognóza životaschopnosti dodavatele specializovaného CRM produktu?
Ačkoli jsou někteří dodavatelé specializovaných produktů finančně a strategicky schopni dalšího rozvoje, jiní mohou být příliš mladí nebo příliš úzce zaměření, než aby v konkurenčním prostředí nakonec přežili.

9. Poskytne dodavatel ERP natolik významnou finanční slevu, že to vyváží obětovanou funkcionalitu?

Zákazníci hledající možnost přidání modulu do původního systému ERP mohou obvykle očekávat mnohem nižší cenu než při implementaci nejlepšího specializovaného systému. Někdy však mohou být specializované systémy stejně nákladné.

10. Přináší kategorie nových typů CRM aplikací výhodu alternativního modelu nasazení (tj. Saas) vůči vašemu současnému systému ERP instalovanému v infrastruktuře vaší firmy?
Pokud ano, může implementace specializovaného systému dávat větší smysl. Je to stále častější v případě systémů SaaS, které vyžadují spolupráci a vzdálený přístup. Hledání a výběr softwaru jsou samozřejmě obtížné.

Zákazníci, kteří zváží deset výše uvedených otázek, by měli mít rozhodování mezi integrovanými sadami a specializovanými systémy snadnější.

Článek čerpá od autora Austina Merritta.

 

Komentáře

Pouze registrovaní uživatelé můžou přidat komentář
 


Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->