HamiltonSFA

HamiltonSFA

HamiltonSFA je softvérové riešenie využívajúce rôzne typy mobilných zariadení (handheldy, notebooky), ktorého úlohou je pomôcť obchodným spoločnostiam zefektívniť ich obchodné aktivity. Komplexný, modulárny systém rieši časť problematiky CRM (Customer Relationship Management) využitím mobilných databáz napojených na podnikový informačný systém.

Systém obsahuje komplexné nástroje pre:

mobilných užívateľov

 • poskytuje im všetky potrebné údaje pre vykonávanie ich práce, umožňuje zdieľať informácie medzi jednotlivými užívateľmi, či už sú lokálni, alebo vzdialení a napr. automatizuje úlohy, ktoré mobilní užívatelia musia denne vykonávať (vedenie evidencie nákladov, knihu jázd, vypĺňanie formulárov, zber objednávok a pod.).

manažérov mobilných užívateľov

 • všetky aktivity vykonané v rámci systému sú opatrené časovou značkou a elektronickým „podpisom“ užívateľa, ktorý aktivitu vykonal. Manažér má potom možnosť získavať detailné informácie o tom, kde daný mobilný užívateľ bol, čo robil, aké boli jeho náklady a pod.

manažment spoločnosti

 • obchodné a marketingové aktivity, ktoré boli zaznamenané v systéme sú k dispozícii všetkým užívateľom. Tieto môžu byť následne transformované do dátových skladov, systémov OLAP, alebo podobných analytických systémov, kde sa stávajú cenným zdrojom informácií pre taktické aj strategické rozhodovanie spoločnosti.

Prehľad vlastností aplikácie

 • informácie o zákazníkoch (kontaktné informácie, kontaktné osoby, neuhradené faktúry, aktivity voči zákazníkom, ...)
 • informácie o produktoch (názvy, čiarové kódy, ceny, zľavy, ...)
 • plánovanie trás a aktivít
 • prieskum trhu (monitoring distribúcie, facingy, ceny, ...)
 • zber objednávok (priame a nepriame objednávky)
 • spracovanie objednávok (export, faxovanie, elektronická pošta, ...)
 • priamy predaj (faktúry a dodacie listy)
 • registračná pokladňa
 • vedenie skladovej evidencie
 • možnosť tlače dokladov priamo v teréne
 • textové správy
 • zostavy o aktivitách užívateľov, stave skladu, predaji, objednávkach, ...
 • garantované prenosy údajov

+ Funkcie sú zjednotené do modulov, zákazník nakupuje moduly potrebné pre jednotlivých užívateľov. 
+ Všetky informácie je možné centrálne editovať, analyzovať reportovať v štandardnom prostredí PC.
+ HamiltonSFA je možné ľahko napojiť na účtovný, ERP alebo CRM systém alebo môže tiež fungovať úplne samostatne.

Výhody systému HamiltonSFA

PRE BI UŽÍVATEĽOV

Všetky aktuálne informácie o zákazníkoch vždy pri sebeskrátený čas prípravy na obchodné jednanieskrátenie trvania obchodného jednaniaokamžité zdieľanie informácií s ostatnými.

PRE MANAŽÉROV OBCHODU

Informácie o stave trhu potrebné pre rozhodovanie sú okamžite k dispozíciidokonalý a objektívny prehľad o práci a výkonoch jednotlivých mobilných užívateľovdetailné informácie o chovaní sa jednotlivých zákazníkov.

PRE SPOLOČNOSŤ

Zrýchlenie tokov obchodných informácií a tým aj toku peňazí, zvýšenie produktivity obchodného oddelenia zníženie nákladov na zber, spracovanie, využitie a distribúciu informácií zvýšenie spokojnosti zákazníkov.

HamiltonSFA je určený pre podporu práce mobilných užívateľov a to predovšetkým z oblasti obchodu.Jeho modifikácie je však možné použiť aj v iných prostrediach (napr. distribúcia farmaceutických výrobkov). K modulom dodávaným s hlavným programom, je možné doplniť moduly riešiace špecifické požiadavky užívateľov.

Hlavné menu Monitorin

Hlavné menu (PocketPC)                                          Monitoring (PocketPC)

Více informací k HamiltonSFA je možné najít na www.hamiltonsfa.com

 
Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->