CompSale

CompSale

Program je průběžně vyvíjen od roku 1990. Pracuje na bázi runtime MSAccess 2003. Je použitelný na všech operačních systémech počínaje Windows 98 po Visty.

Dle požadavku uživatele může být zvolena modifikace s omezeným, nebo maximální rozsahem funkcí.
Díky velké přizpůsobitelnosti programu je využíván zákazníky bez omezení resortu. Může dobře sloužit realitní firmě, prodejci automobilů, penzijnímu fondu, leasingové společnosti, nebo výrobci převodovek.

Typickým (ale nikoliv výhradním) zákazníkem je firma s obchodními zástupci v regionech.

Demo je možné stáhnout na stánkách: crmsoftware.cz

Stručný popis programu
 • Firmy
 • Počet firem neomezen, kontrola duplicit při zadávání.
 • Každá firma má definovánu jednu odpovědnou osobu.
 • Ke každé firmě možno připojit libovolné množství adres. Typy adres zadá uživatel.
 • V rozšířené definici firmy možno zadávat mimo běžných údajů, jako IČ, DIČ, banky také splatnost, dodací a platební podmínky, dopravce či způsob dopravy.
  Další informace k ekonomice firmy jsou automatizovaně dodávány z vytvořených nabídek a faktur, případně pomocí programových můstků z ekonomického software uživatele.
Zatřídění firem
 • Index firmy
 • 11 výběrových polí obsahujících neomezený počet řádků. Uživatel sám volí názvy polí.
 • Obor činnosti
 • Firma může být zatříděna do 1 hlavního a až 5 vedlejších oborů činnosti.
 • Skupina firem
 • Firma může být zatříděna do neomezeného množství skupin.
Smluvené rabaty

K firmě možno zadat libovolné množství smluvních cen za službu, či sortiment výrobků v ceníku.

Jména
 • Počet jmen neomezen.
 • Zatřídění jmen
 • Mimo polí typu funkce, specializace, rodné číslo, poznámka, aj. ještě
  12 výběrových polí obsahujících neomezený počet řádků.
 • Uživatel sám definuje názvy evidenčních polí (vzdělání, použitelnost, koníčky …).
 • Spoje
 • Neomezený počet spojových čísel v členění telefon, fax, email (možno odlišit “povolenou” adresu pro hromadný email), www, mobil.
Jednání
 • Neomezený počet jednání. Přehled kdo, co, s kým, kdy, o čem, s jakým výsledkem, jaké přílohy, plán, ...
 • Zatřídění záměru i výsledku jednání dle kriterií uživatele.
  Možnost použití „šablon“, které uživatele vedou v jednání a které může doplňovat zjištěnými informacemi.
  Variantní tvar formuláře dle náročnosti uživatele.
 • Připojování souvisejích dokumentů.
 • Náklady
 • Evidence nákladů spojených s „jednáním“.
 • Plán
 • Plán seriový
 • Platí jediné zadané datum k firmě.
 • Plán paraelní
 • Platí vše, co doposud nebylo splněno.
 • Připomínání úkolů
 • Spouštěno ručně, nebo automatizovaně.
 • Zadávání úkolů
 • Kterýkoliv uživatel může zadat úkol svému kolegovi. Příjemce úkolu je na úkol upozorněn, může se k úkolu vyjádřit, splnit ho, ukončit ho, ale zrušit ho může pouze zadavatel.
 • Nabídky a jiné doklady
 • Součástí jednání může být tvorba dokladu. Doklad vzniká na základě ceníku (import z Excelu). Výstupem je Word – hromadná korepondence. (K dispozici ukázkové šablony).
 • Použitím naší verze hromadné korespondence je eliminován problem s cs diakritikou a hlavně nejsme limitování 255 parametry standardni MS korespondence.
 • Uživatel take může připojit dokument (nabídku)
 • Připojené dokumenty
 • Počet neomezen. Všechny dokumenty programem evidovány a kdykoliv z programu spustitelné.
 • Pomocí OLE
 • Dokument se stává součástí databáze.
 • Pomocí cesty
 • Program si pamatuje cestu k dokumentu.
Realizace
 • faktury a jiné doklady
 • Součástí realizace může být tvorba dokladu. Doklad vzniká na základě ceníku (import z Excelu). Výstupem je Word – hromadná korepondence. (K dispozici ukázkové šablony)
 • (Vytváříme “programové můstky” pro přebírání dat z jiných SW)
UDP
 • Zákaznická karta obsahující 40 polí. Počet karet neomezen. (V případě prodejce automobilů obsahuje kompletní popis prodávaného auta, v případě realitního makléře obsahuje popis nemovitosti aj.)
 • Uživatel sám definuje názvy, určení polí (datum, číslo, text, memo, plánovaný údaj, ...), ale i případné vzorce a návaznosti.
 • Každé z těchto polí je k dispozici hromadné korespondenci.
 • Součástí karty může být tvorba libovolného počtu různých dokumentů vytvořených uživatelem (kupní smlouva, předávací protokol, předprodejní servis, ... )
 • Každý z takto vytvořených dokumentů je automaticky pojmenován, uložen na definované místo a programem evidován)
 • Možnost přesunu karty na jinou firmu. (V případě prodejce automobilů přesun auta ze skladu na zákazníka, v případě realitního makléře přesun nemovitosti na nového vlastníka + to vše může být doprovázeno automatizovanou tvorbou dokladů).
CompSale
Výběry
 • Jednoduché a srozumitelné výběry. Až 24 současně zadaných kriterií. Možnost zadání intervalu, nebo relací.
 • Možnost uložení často používaných výběrů s názvem dle zadání uživatele.
 • Možnost automatizovaného odesílání reportů na zvolené emailové adresy, nebo jejich umístění na určené místo.
 • Činnosti nad výběrem
 • Sestava.
 • Export do Excelu.
 • Hromadná korespondence.
 • Hromadný email.
 • Hromadné změny v databázi.
 • Specielnífunkce
 • Nalezení pravděpodobných duplicit.
 • Odstranění duplicit.
Kontroly a přístupová práva
 • Přístup jištěn až 2 hesly. Heslo se nesmí opakovat a má definovanou platnost.
 • Standardní nastavení – aktualizace pouze oprávněnou osobou.
 • Nestandardní nastavení – přístup má kdokoliv (zná-li heslo).
 • Speciální nastavení – až na položku s možností „vynutit“ si naplnění údaje.
Servisní funkce
 • Hromadné zásahy do databáze.
 • Připraveny funkce pro nejčastější operace (sladění názvů funkcí, titulů, hledání duplicitních firem, spojování duplicitních záznamů aj.)
 • Vše připraveno v uživatelsky příjemných funkcích – žádná uživatelská tvorba SQL příkazů.
Propojení na programy Office
 • Excel
 • Veškeré sestavy mají výstup do Excelu, nebo Wordu.
 • Naplnění databáze z Excelu.
 • Výstup uživatelem vybraných hodnot do Excelu.
 • Word
 • Veškeré sestavy mají výstup do Wordu.
 • Veškeré programem vytvořené dokumenty mohou být prostřednictvím hromadné korespondence převedeny do Wordu.
 • Tisky samolepicích etiket a hromadných dopisů.
 • Outlook
 • Odesílání emailu přímo z programu, včetně jeho zápisu do CompSale.
 • Zpracování přijatých emailů a jejich zařazení do „jednání“ k danému zákazníku.
 • Kategorizace emailů.
 • Hromadné emaly.
 • Personifikované emaily.
 • (K dispozici Add-on Outlooku pro ještě těsnější spolupráci s CompSale. Zápis do CompSale proveden přímo z Outlooku).
Způsob práce s daty
 • Sdílená databáze
 • Data umístěna na sdíleném zařízení.
 • Distribuovaná databáze
 • Umožňuje práci oddělených PC (pobočky) – nutno synchronizovat.
  Možnost omezení databáze pouze na data příslušející konkrétnímu uživateli.
 • Synchronizace přírůstková
 • Zasílání změn v databázi od určitého data. Může být zcela automatizována.
 • Realizována “ručně”, prostřednictvím Outlooku, nebo web rozhraní.
 • Synchronizace plná
 • Porovnání databází a jejich vzájemné „obohacení“ na interní síti. Může být zcela automatizováno.
 • Zálohování
 • Uživatelem nastavitelné. Zálohuje se formou „generací“.
 • Denní záloha
 • Automaticky spuštěna 1 x denně, nebo na vyžádání.
 • Časovázáloha
 • Spuštěna po vypršení časového limitu a povolení uživatele.
Více informací najdete zde (PDF 1.1 MB).
 


Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->