CRM OMEGA

crmomega-crmModul CRM je súčasťou slovenského ekonomického systému OMEGA, ktorý vyvíja spoločnosť KROS. V CRM používateľ nájde na jednom mieste kompletnú komunikáciu so zákazníkom, všetky telefonáty, e-maily a dokumenty. K dispozícii je úplná história predajov aj za minulé roky. V module je k dispozícii aj kalendár s pripomienkovačom, v ktorom je možné plánovať schôdzky, telefonáty, služobné cesty a ďalšie dôležité udalosti. Modul obsahuje aj štatistické vyhodnocovania. Modul je vhodný pre menšie a stredne veľké firmy, predovšetkým z radov používateľov ekonomického softvéru OMEGA.

V programe OMEGA sú zapracované rôzne prvky systému riadenia vzťahov so zákazníkmi, ktoré sa dotýkajú všetkých troch rovín CRM. Ide o:

  • evidencia informácií o partnerovi/kontaktných osobách partnera,
  • evidencia informácií o potenciálnych obchodných príležitostiach s partnerom,
  • evidencia doterajších udalostí s daným partnerom, resp. kontaktnou osobou partnera,
  • plánovanie budúcich aktivít s daným partnerom, resp. kontaktnou osobou partnera,
  • sledovanie všetkých udalostí v časovom slede prostredníctvom kalendára s využitím pripomienok pre naplánované udalosti,
  • sledovanie štatistiky doterajšieho obchodovania s daným partnerom s využitím dátového skladu,
  • rozšírené možnosti označovania partnerov individuálne pre každého užívateľa
  • vytváranie výstupov prostredníctvom reportov podporujúcich filtrovanie záznamov.


Jednotlivé udalosti je možné priradiť vami nadefinované vlastnosti, a to až v štyroch úrovniach, ktoré môžu byť na seba naviazané alebo nezávislé.
Všetky udalosti, ako aj starostlivosť o marketingovú akciu je možné priradiť konkrétnym osobám (obchodníkom, konzultantom, servisným technikom ap.), ktorí sú zadefinovaní ako užívatelia programu OMEGA, čo môžete využiť pri zadávaní výberových kritérií zobrazenia a ďalšej práci v jednotlivých evidenciách ako aj pri tlači výstupných zostáv. K jednotlivým udalostiam je možné pripojiť doklady z evidencií programu OMEGA ako aj externé súbory.
Prvky systému riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) sa nachádzajú na rôznych miestach programu OMEGA. Väčšina informácií sa sústreďuje v číselníku partnerov. V tejto evidencii máte možnosť zbierať informácie o firme, resp. kontaktnej osobe partnera, o všetkých udalostiach a obchodných príležitostiach týkajúcich sa danej firmy, ako aj sledovať štatistiku minulých obchodov. Každá udalosť pridaná v číselníku partnerov sa zároveň zapisuje aj do kalendára. Dátový sklad, z ktorého sa tvorí štatistika minulých obchodov, sa vytvára buď pri založení firmy alebo prostredníctvom voľby Firma - Dátový sklad.


CRM v ERP OMEGA

 

Výrobca: KROS a.s., Žilina. Viac informácií a demoverzia CRM.

 
Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->