CRM na tuzemském trhu

Tisk

Obecně je možné říci, že tuzemské podniky, co se týče využívání CRM funkcionality, výrazněji zaostávají za vyspělými západními zeměmi.

To jen potvrzuje průzkum (realizace konec roku 2006; vzorek 107 firem z několika odvětví ekonomické činnosti a rozdílných velikostí) tuzemského trhu CRM systémů realizovaného analyticko-poradenskou společností Brain Logistics. Výsledek průzkumu uvádí,
že zkušenost se CRM systémy má pouze 39% respondentů dotazovaného vzorku.

Český CRM trh disponuje značným potenciálem, zasahuje nejen průmyslové a obchodní podniky, ale i netypické oblasti, jako je školství, zdravotnictví a obory, ve kterých standardní CRM řešení postupně nahradí na míru vyvíjené aplikace.
Trh s komerčními CRM aplikacemi pochopitelně do značné míry ovlivňuje jejich cenová dostupnost, zvláště potom v oblasti SMB (střední a malé podniky). Stejně jako je pestrá škála CRM aplikací na tuzemském trhu, jsou i ceny jednotlivých standardních CRM produktů velmi rozdílné – pohybují se od desítek tisíc za licenci až do výše milionů Kč. Kupující platí především za kvalitu produktu, jeho funkční pokrytí, použité technologie a věhlas nástroje. Cena implementace a následného servisu (maintenance) se ve většině případů počítá podobným způsobem jako u ERP systémů a bývá tudíž obvykle závislá na celkové ceně licencí. Výsledná cena CRM projektu se odvíjí od jeho rozsahu a množství customizačních (přizpůsobení na míru) úprav.

Predikce CRM trendů v českých podnicích

Vývoj cen do budoucna může výrazně ovlivnit nabídka nových licenčních modelů významných dodavatelů, jako např. Microsoft, který se na tuzemském CRM trhu významněji usadil teprve nedávno. Mimo jiné se Microsoft v roce 2006 na českém trhu vydal také cestou nabídky CRM jako pronajímané služby (SaaS) v několika variantách, což by mohlo přinést impuls pro akceleraci doposud nižší poptávky.
Předpokládá se, že zákazníci budou mít stále větší možnost vybírat si z mnoha hybridních modelů využití a licencování a také je průběžně měnit dle aktuálních potřeb. Hybridní model nebude představovat pouze široké spektrum výběru funkcionality pro zákazníka, ale také získání know-how a poradenství, které do budoucna firmám umožní lépe využít své portfolio CRM aplikací. Nabídka outsourcingu CRM IS formou SaaS (software jako služba) se neustále zkvalitňuje, ovšem poptávka zákazníků po této formě pořízení a provozu CRM systému je  stále výrazněji slabší oproti západní Evropě a Spojeným státům. Nicméně signály trhu začínají ukazovat měnící se trendy i v této oblasti a forma outsourcingu se s největší pravděpodobností stane významnou formou pořízení a provozování CRM systémů.

Čerpáno z odborných příspěvků doc. P. Sodomky z  Centra pro Výzkum informačních systémů.


Komentáře

avatar Lukas N
0
 
 
Vývoj cen do budoucna výrazně ovlivní nabídka licenčních modelů...
Pouze registrovaní uživatelé můžou přidat komentář
 


Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->