Správa podnikového obsahu a jeho trendy

Tisk
Pátek, 03 Únor 2012 14:00
Enterprise Content Management (ECM) patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti informačních technologií. Analytická společnost Gartner ve své zprávě Magic Quadrant pro ECM z října 2011 uvádí stálý růst výdajů na ECM systémy - od 5,1 v roce 2009 přes 7,6 v roce 2010 do předpokládaných 11,4% v roce 2015 - a to i přes útlum postihující jiné oblasti IT. Důvodem neutuchajícího zájmu o nástroje pro správu podnikového obsahu je především produktivita - ECM umožňuje zvýšit efektivitu procesů, zkvalitnit procesy i data a především z pohledu řízení vztahů se zákazníky - CRM zlepšit komunikaci s existujícími i potenciálními zákazníky. Vyšší kvalita dat přispívá ke zlepšení rozhodovacích procesů, zatímco úložiště znalostí založená na ECM pomáhají společnostem zvýšit konkurenceschopnost, lépe inovovat a poskytovat lepší služby zákazníkům - CRM. Jaké nové trendy se budou prosazovat v letošním roce, co mohou uživatelé očekávat a na co by se měli připravit?

Odborníci ve společnosti CCA, která je předním poskytovatelem informačních systémů se zaměřením na správu dokumentů, vybrali 5 nejdůležitějších trendů, jenž v roce 2012 ovlivní oblast správy a řízení podnikového obsahu v České republice:

Životní cyklus informací

Information Lifecycle Management (ILM) neboli správa životního cyklu informací se prolíná jak s Enterprise Content Managementem (ECM), tak s Records Managementem (RM). Cílem všech je splnit potřeby organizace či legislativní nařízení z hlediska managementu informací ve vztahu k lidem, procesům a technologiím. Nové ECM platformy umožňují přistupovat k ILM komplexněji, čehož organizace začnou masivněji využívat. Lze tedy očekávat zvýšený zájem o ILM a díky tomu i o moderní a vyspělá ECM řešení.

Koncept Enterprise 2.0

V loňském roce dospěl koncept Enterprise 2.0, čili koncept moderní organizace s důrazem na efektivní využívání moderních technologií, do bodu, kdy byl schopen integrace s klíčovými procesy, jako jsou produktový vývoj, HR či zákaznické služby. Letošní rok bude koncept Enterprise 2.0 ještě představovat konkurenční výhodu, i když ne tak významnou jako vloni. A v příštím roce již bude ignorování E2.0 pro konkurenceschopnost handicapem. Významnou a nezastupitelnou roli v E2.0 přitom hraje Enterprise Content Management.

Plnění regulatorních nařízení

Regulatorní nařízení pro správu a uchovávání informací jsou již několik let v USA a v západní Evropě velkým IT tématem. Letos lze očekávat jejich další rozšiřování i u nás, ať už prostřednictvím českých regulačních orgánů či u poboček zahraničních firem. Regulatorní požadavky přitom mohou sloužit jako vhodný spouštěcí mechanismus pro zvyšování efektivity a využívání možností, které IT nabízí. Kvalitní a moderní ECM je středobodem těchto aktivit, neboť bez něj je značná část regulatorních nařízení jen obtížně (či vůbec) realizovatelná.

Mobilní přístup

Můžeme očekávat další pronikání ECM do mobilních platforem Android, Apple, RIM a Windows Mobile, popřípadě dostupnost prostřednictvím mobilních webových prohlížečů. Nejprve se mobilní přístup začne prosazovat u malých a středních organizací, které nejsou tolik svázané procesy a obecně jsou při adopci nových trendů pohotovější než velké organizace.

Specializovaná zařízení

Objevují se první zařízení kombinující hardware a ECM, podobně jak se to stalo v oblasti databází, middlewaru či Business Intelligence. Nejlepší předpoklady pro to mají výrobci, kteří mají ve svém portfoliu vhodný hardware i software, v oblasti SMB existuje i prostor pro účelové aliance výrobců zaměřených tímto směrem.

Komentáře

Pouze registrovaní uživatelé můžou přidat komentář
 


Nejohebnější informační systém pro malé a střední firmy.

HR systém Vema - komplexní informační systém pro řízení firmy.

eWay-CRM Free - pořiďte si jednoduché CRM zdarma integrované do programu Microsoft Outlook.
CRM portál
-->