ORAX CRM system

Tisk
ORAX CRM system

ORAX CRM systém slouží k vedení důležitých informací o partnerech, o aktivitách, které se jich týkají, o produktech, které se u nich sledují, o úkolech pracovníků a k vedení dalších užitečných informací.

Jedním z hlavních cílů používání CRM systému je možnost rychle zpřístupnit informace, které jsou důležité pro poznání potřeb zákazníka, a tím zajistit efektivní jednání se zákazníkem.

Dobrá znalost potřeb zákazníků a jejich pružné řešení je základním předpokladem pro vybudování široké základny spokojených zákazníků a jejich dlouhodobé udržení. Vybudování široké sítě spokojených zákazníků je nejlepší cestou pro dosažení vysokých výnosů, což je základním cílem každé firmy.

Firmy vedou s každým zákazníkem celou řadu jednání. Ne vždy za firmu jedná stejný pracovník a ne vždy za zákazníka jedná stejná osoba. Některá jednání se týkají obecně produktů či činností, které firma nabízí, některá se týkají již konkrétního produktu (služby, zboží apod.) a některá mohou být směrována na produkt, který byl zákazníkovi poskytnut. V praxi se stává, a je to zcela pochopitelné, že si jednotliví zaměstnanci výsledky jednání se zákazníky nepředávají nebo dochází ke zkreslení informací, v mnoha případech i k jejich zapomenutí.

Pokud firma dokáže informace o jednotlivých aktivitách s partnery zaznamenat, dobře třídit a analyzovat, získává obrovskou výhodu před konkurencí, která to nedokáže.

Pokud se zákazník obrátí na takovou firmu, může si každý její zaměstnanec najít veškerá jednání s tímto zákazníkem a pokračovat tam, kde jiný zaměstnanec skončil, popřípadě přizpůsobit své jednání specifickým okolnostem daných konkrétním zákazníkem. Důležitým faktorem je možnost efektivně filtrovat aktivity, tzn. např. zobrazit pouze aktivity konkrétního partnera, které se týkaly daného produktu.

orax_crm_1.jpg

Další výhodou je možnost rychle zjistit, jaké aktivity vznikají v souvislosti s jednotlivými produkty, např.: jaké se na nich prováděly servisní zásahy, jaké nejčastější připomínky k produktům zákazníci mají apod. Správná analýza těchto aktivit pak napomáhá k vylepšování kvality produktů.

Při řešení problémů spojených s aktivitami se stává, že již v minulosti byl stejný nebo podobný problém řešen. Uživatel má možnost nahlížet do databáze znalostí a najít příslušné řešení. Podmínkou je, aby znalost byla zatříděna dle vhodných kritérií do správných skupin. To uživateli umožní pomocí filtrů omezit zobrazené znalosti na rozumné množství, ve kterém se může snáze zorientovat. Pokud je daný problém řešen poprvé, může jej uživatel uložit do databáze znalostí, která se tedy buduje používáním CRM systému. Její využívání všemi oprávněnými pracovníky vede ke zvýšení produktivity práce a zároveň ke spokojenějšímu zákazníkovi.

orax_crm_2.jpg

CRM systém poskytuje celou řadu dalších užitečných informací a možností. Nejdůležitější jsou:

 • přehled veškerého dění ve firmě (všech aktivit nebo aktivit za zadané období)
 • přehled o veškerých aktivitách pracovníků (včetně časové náročnosti aktivit)
 • přehled o veškerých aktivitách souvisejícími s konkrétními produkty
 • možnost členit firmy dle různých kritérií do skupin (diferenciace zákazníků)
 • možnost zobrazení aktivit zadaného typu (např. přehled všech prodejů, servisních zásahů, reklamací apod.)
 • možnost zobrazení aktivit týkajících se konkrétní akce (např. nabídka upgrade CRM systému)
 • možnost zadávání úkolů pro pracovníky, jejich připomínání a sledování, jak jsou plněny
 • vedení kontaktů mimo evidenci firem (např. pro soukromé kontakty)

CRM systém obsahuje následující evidence:

 • Aktivity a úkoly
 • Firmy
 • Produkty sledované u firem
 • Osoby
 • Ostatní kontakty
 • Znalostní databáze
 • Sledované akce
 • Seznam produktů
 • Popis verzí produktů
 • Typy produktů
Více informací na : www.orax.cz

Komentáře

Pouze registrovaní uživatelé můžou přidat komentář
 


Nejohebnější informační systém pro malé a střední firmy.

HR systém Vema - komplexní informační systém pro řízení firmy.

eWay-CRM Free - pořiďte si jednoduché CRM zdarma integrované do programu Microsoft Outlook.
CRM portál
-->